Verksamhetsutveckling och förändringsledning

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att bli bättre på det man gör!
Ibland kör en organisation fast i gamla beteenden, man har fullt upp med interna problem och ser inte omvärlden.
En extern konsult som med kompetens och nya perspektiv ställer frågorna som behöver besvaras kan då hjälpa verksamheten att utvecklas. Är visionen relevant? Har vi rätt erbjudande? Har vi rätt kompetens? Kan vi leverera det vi säger att vi ska göra? Vad säger kunderna?
Verksamhetsutveckling omfattar mer eller mindre hela företaget/organisationen. Personal, affär, IT-system och processer och hur individerna i verksamheten arbetar.
Verksamhetsutveckling syftar till att uppdatera organisationen så att företaget löser kundens problem på ett effektivt och relevant sätt till bästa affär för alla parter.
Som ett resultat av ett verksamhetsutvecklingsinitiativ initieras oftast förändringsprojekt. Det kan till exempel vara ett nytt IT-system, nytt kunderbjudande, en organisationsförändring eller liknande.
Att få på plats den nya verksamheten som då behövs - det kallas förändringsledning!

Förändringsledning

Förändringsledning berör alltid människor!
Det är alltid människor som utför arbetet inom en verksamhet. Förändringsledningen syftar till att förbereda, genomföra och implementera ett nytt förhållningsätt eller arbetssätt i verksamheten. Detta görs genom flera olika steg, ibland är dessa enkla och faller naturligt för organisationen och individer, ibland är det svårt att få till förändringen.

  • Varför ska vi förändra?  
  • "What´s in it for me?  - varje medarbeterare behöver ha en positiv uppfattning till förändringen
  • Finns kompetens i organisationen? 
  • Finns resuserna för förändringen?
  • Finns det en plan som visar vägen framåt? 
  • Finns det mätetal som visar hur vi uppnår ett nytt nyläge?

Det är detta vi på Incessus kallar att ”arbeta hela vägen från strategi till hållbar förankring i verksamheten”