Ledningsstöd

Inom ledningsstöd erbjuder vi bland annat;

  • Verksamhetsutveckling och förändringsledning Läs mer här
  • Hållbarhets- och kvalitetsledning med expertis på ledningssystem och certifiering. Implementering av SIS-standarder i verksamheten Läs mer här
  • IT-ledning; identifiera behov, kravställa, upphandla samt implementera verksamhetens IT stöd, samt leda IT-organisationen Läs mer här
  • Affärsutveckling och innovationsledning Läs mer här

Med erfarenhet, trygghet och bred kompetens ansvar vi för olika förändringprojekt inom till exempel affärsutveckling, kvalitetsledning, IT-ledning osv. Kort och gott olika ledningsprojekt.
Vet vi vad som behövs för att komma i mål!

IT Ledning

Dagens företag använder IT stöd i olika utsträckning. Bra IT-lösningar gör det möjligt att arbeta effektivare, säkrare och enligt helt nya affärsmodeller. IT-lösningar eller IT-organisationer som inte möter dessa krav skapar stora problem och stora kostnader för verksamheten. Läs mer här

Interim management

Vi tillhandahåller erfarna chefer och projektledare, direk via oss eller genom vårt nätverk, inom de kompetensområden vi har erfarenhet av. 

Utbildning

Som en naturlig del i våra uppdrag genomför vi utbildningar av medarbetare. Vi har lång erfarenhet av att ta fram och genomföra utbildningar, samt säkerställa kunskap inom våra kompetensområden.