Om Incessus

Vi finns för att vi vill hjälpa er verksamhet att lösa era problem, på riktigt.
Vi drivs och trivs med att få addera värde till företag och organisationer.
Vi åstadkommer resultat som är bestående.

Vilka är vi?

Vi är seniora konsulter med minst 20 års arbetserfarenhet. Vi är civilingenjörer, ingenjörer och MBA:are.

Våra konsulter har erfarenhet som IT-chef, kvalitetschef, HR-chef, teknisk chef mm. Vi har jobbat som  projektledare för olika investeringsprojekt, processprojekt, kvalitetsprojekt, införande av standarder, ledningsprojekt, förbättringsprojekt, förändringsprojekt osv. 
Vi har medverkat i start-up företag, expansion och vid avveckling av verksamheter. 
Genom vår långa arbetslivserfarenhet har vi varit med om när framgång har skördats och då det inte riktigt blev som man tänkt sig. 

Vi är managementkonsulter som genomför operativa projekt. Vi arbetar direkt med ledningen eller andra ledande befattningar inom verksamheten. Vi implementerar vision och planer i den operativa verksamheten samtidigt som vi ser effekterna. Vi får direkt återkoppling från medarbetarna hur förändringsarbetet fungerar i verksamheten. 

Vi arbetar i direkta avtal men också som underkonsulter. Vi anlitar även underkonsulter i våra uppdrag om så behövs - för att säkra affärsnyttan till våra kunder.

Vill du veta mer om oss?  Ring oss eller kolla in oss på LinkedIn.