Kundcase

Nedan beskriver vi några av våra kundcase, alla mycket intressanta uppdrag som gett stort mervärde till våra kunder! Tack för förtroendet! 

 

Kvalitetsledning Mycronic

Mycronic ligger i framkant av elektronikindustrin och skapar världsledande produktionsutrustning för elektronik- och bildskärmstillverkning. Vår konsult stöttade Sr VP. Operational Excellence i strategiimplementering. Vår konsult faciliterade workshops med ledningsgruppen för målformulering och implementation av uppföljningsmetoder. Konsulten ledde även projektet att ta fram hållbarhetsrapporten till och texterna kring detta till årsredovisningen.

Strategisk plan för utbildningssystem

Encare är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller standardiserade vårdinstruktioner för perioperativ vård för komplexa operationer. Vår konsult ansvarade för strategi, krav och upphandling av digitalt utbildningssystem för den globala marknaden i syfte att ge effektiv utbildning för vårdteamen som tillämpar standardiserade vårdinstruktioner.

 

 

Strategiskt kvalitetsarbete

 Skandikon är en ledande aktör för administration av olika pensionslösningar och stiftelser.
Vår konsult är en del av ledningsgruppen och operativt ansvarig för bland annat; kvalitetsledning, hållbarhet och miljö, Compliance Officer, risk- och incidentansvarig, säkerhetschef inklusive informationssäkerhet samt ansvarig för antipenningtvättsfunktionen AML. I vårt uppdrag ingår att bygga upp och implementera företagets framtida organisation inom dessa områden under 2020.

Förflyttning av Heta Arbeten® konceptet

Vår konsult ansvarade för projektet att förflytta Heta Arbeten® till en strategisk utbildning för ett brandsäkrare Sverige. Arbetet omfattade affärsutveckling, kravställning, upphandling och implementering av systemstöd, organisationsförändringar, kommunikations- och marknadsföringsstrategier, införande av kvalietssystem, inklusive certifiering. Det uppdaterade utbildningskoncpetet innebar ett tekniksprång för organisationen och marknaden. Heta Arbeten® går idag i bräschen för många andra utbildningskoncept inom industri, bygg och hantverksmarknaden.

 

Vi har också fått förtroendet att hjälpa nedanstående företag;

Kobia AB

Energiföretagen

Stockholm Vattenskärning AB

Bygma AB

ABB

Steelex Group AB

IMO AB

IL Recycling AB