Incessus - förändringsledning i praktiken

Vi finns för att vi vill hjälpa er verksamhet att lösa era problem, på riktigt.
Vi drivs och trivs med att få addera värde till företag och organisationer.
Vi åstadkommer resultat som är bestående.

Det gör vi genom att;

  • Arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet
  • Arbeta aktivt och praktiskt med förändringsledning
  • Ha en helhetssyn på företagets affär och värde för kunden
  • Arbetar hela vägen från strategi till en hållbar förankring i verksamheten

Vi har god förståelse för företag och verksamheters olika processer, hur dessa fungerar tillsammans för att generera värde för slutkunden.
Genom kompetens, teori och praktisk erfarenhet adderar vi värde till er som kund i olika projekt.
Genom bred teknisk och organisatorisk kunskap och människokännedom förstår vi helheten.
Av erfarenhet vet vi vad som behövs för att komma i mål med ett projekt.

Vi hjälper dig till bestående resultat

Business Transformation

Business Transformation, ett område som spänner över många olika kompetensområden inom en verksamhet. Vi har arbetat i många olika uppdrag och branscher och har på så sätt upparbetat en lång erfarenhet som vi gärna delar med oss av

Informationssäkerhet och IT-ledning

Vi har arbetat inom flera uppdrag med informationssäkerhet, informationsklassning och IT-ledning. T.ex. implementeirng av GDPR, processkartläggningar, rutinarbete samt utbildning inom IT/IS området

Kvalitet och hållbarhet

Vi har erfarenhet av flera standarder inom kvalitetsledning samt medverkar till flera hållbarhetsrapporteringar för olika årsredovisningar samt implementering av olika hållbarhetsinitativ

Life Science

Vi har i flera uppdrag inom Life Science ansvarat för olika typer av projekt inom Clinic, F&U samt Operations. Vi har även erfarenhet av att arbeta internationellt inom Life Science området.