incessusBildspel

Incessus

förändringsledning i praktiken

Läs mer

Incessus hjälper ditt företag att säkerställa din affär

  • arbetar aktivt och praktiskt med förändringsledning
  • har en helhetssyn på företagets affär och verksamhet
  • arbetar hela vägen från strategi till en hållbar förankring i verksamheten
  • integrerar IT naturligt i projekt och uppdrag

Genom kompetens, teori och praktiska erfarenheter hjälper vi dig i olika förändringsprojekt. Genom bred kunskap förstår vi helheten och via erfarenheten vet vi vad som behövs för att komma i mål med ett projekt. Vi säkerställer din affär.

Kundcase - Heta Arbeten®

I projektet på Brandskyddsföreningen agerade vår konsult förändringsledare för att ta fram en uppdaterad utbildning,en ny affärsmodell med certifiering, nytt IT-stöd, ny webb, kvalitetssystem, kommunikationsstrategi och ny organisation.
Det nya utbildningskonceptet innebar ett tekniksprång för marknaden och organisation. Vårt uppdrag som förändringsledare var att säkerställa att alla delarna fanns på plats till lanseringsdatum och med rätt kvalitet.
Utbildningen är en succé. Brandskyddsföreningen har säkrat ett fortsatt skadepreventionskoncept inför framtiden.

Se fler kundcase »