incessusBildspel

Incessus

förändringsledning i praktiken

Läs mer

Vi hjälper dig till bestående resultat

Vi finns för att vi vill hjälpa er verksamhet att lösa era problem, på riktigt.
Vi drivs och trivs med att få addera värde till företag och organisationer.
Vi åstadkommer resultat som är bestående.

Det gör vi genom att;

  • Arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet
  • Arbeta aktivt och praktiskt med förändringsledning
  • Ha en helhetssyn på företagets affär och värde för kunden
  • Arbetar hela vägen från strategi till en hållbar förankring i verksamheten Läs mer här

Vi har god förståelse för företag och verksamheters olika processer, hur dessa fungerar tillsammans för att generera värde för slutkunden.
Genom kompetens, teori och praktisk erfarenhet adderar vi värde till er som kund i olika projekt.
Genom bred teknisk och organisatorisk kunskap och människokännedom förstår vi helheten.
Av erfarenhet vet vi vad som behövs för att komma i mål med ett projekt.

Kundcase - Heta Arbeten®

I projektet på Brandskyddsföreningen agerade vår konsult förändringsledare för att ta fram ett uppdaterad skapdepreventionskoncept Heta Arbeten® för ett brandsäkrare Sverige.
Läs mer under Kundcase och se fler exempel på var våra konsulter åstadkommit resultat, på riktigt.

Se fler kundcase »